UE_EFRR

F.A.E. Zwarpol zrealizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych przekładników kolumnowych z zastosowaniem innowacyjnych urządzeń do produkcji i serwisowania wysokonapięciowych przekładników kolumnowych oraz wyposażenia laboratorium w sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Projekt realizowany jest pod nazwą: „Rozwój konkurencyjności i innowacyjności firmy Zwarpol sp. web site down . z o.o poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii i […]

logo_energetab

F.A.E. ZWARPOL na targach ENERGETAB 2016

Dziękujemy  naszym Klientom i Partnerom za odwiedzenie naszego stoiska podczas Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2016 w dniach 13-15 września 2016.